Activities nowUPCOMING:


Stalke Out Of Space Cube


Grand Opening 27 and 28 April 2019


KIKshh (Kunst i Kapellet i Sct Hans Have) Roskilde from 12-16


+


28th. April Stalke Galleri, Kirke Sonnerup

from 15 - 20.


Stalke Out of Space Cube


inviterer til dobbelt gruppeudstilling:


CO·INCIDENCE 


Lørdag d. 27. april og søndag d. 28. April kl. 12-17: Kunst i Kapellet i Sct. Hans Have, Bistrup Allé 36, 4000 Roskilde.


Samlingspunktet for gruppeudstillingen er de betagende visuelle effekter som opstår i kemiske levende reaktioner mellem det materielle og det immaterielle.


Transformation og kontekst sættes i perspektiv, når kunstnerne aktiverer ’levende’ værker for derefter at overlade skabelsesprocessen til tilfældighedernes spil.


Hvad sker der, når kunstneren afgiver sin kontrol over sit værk og giver frit spil til at naturlove kan interagere med omgivelserne og dermed skabe unikke spor af forandring?


Med enkelte og insisterende æstetiske greb konfronteres vi med vores forbundenhed med det ubekendte og dermed indflydelse, som ligger udenfor vores umiddelbare kontrol.


Et af den amerikanske kunstner Dove Bradshaws hovedværker fra 1996 i negative ions serien demonstrerer tilfældighedernes kreative kræfter, når vand, dråbe for dråbe, reagerer med bjergsalt i en mytisk søgen mod rummets laveste punkt.


Tre værker af Aske Sigurd Kraul, en helt ung kunstner på den danske kunstscene, aktiverer det mikrokosmos, som opererer i given tid og sted hvormed forbindelser røbes som er sensitive, også for vores tilstedeværelse som betragtere.


Den danske gallerist og kunstner, Sam Jedig, tilføjer med sit kubeprojekt ekstra dimensioner til værker og rum. Præsentationen af hvert af de to andre kunstneres værker akkompagneres af en kube, som varierer i form og materiale. Både værker og udstillingsrum dimensioneres, når værk og rum foldes ind og ud af de kubiske perspektiver.


Når konceptkunsten tilføjes et flerdimensionelt rumligt perspektiv, opstår der et yderligere frisættende rum for betragterens egenrådige fantasi og fortolkning.


Søndag d. 28. april kl. 15-20 hos Stalke Galleri, Englerupvej 62, 4060 Kirke Sonnerup.


Gruppeudstillingen med de danske billedkunstnere Morten Tillitz, Aske Sigurd Kraul, Sam Jedig og lydperformer Henrik Pahlke Møller skaber en sansemættet oplevelse i Stalke Galleri.


Derudover præsenteres værker af 24 kunstnere i særklasse fra ind- og udland:


Albert Mertz, William Anastasi, Torben Ebbesen, Nils Erik Gjerdevik, Jeppe Kruse, Nikolaj Recke, Dove Bradshaw, Cordy Ryman, Olafur Eliasson, Einer Thorsteinn, Gudmunddur Ingolfsson, Thomas Bang, Janet Passehl, Thorbjørn Lausten, Kristian Hornsleth, Anne Bennike, Tiina Elina Nurminen, Helgi Thorgils Fridjónsson, Søren Dahlgaard, Gunnar Örn, Lone Mertz, Jenny Watson, William Anthony og Thorbjørn Bechmann. 


Af Mia Hartmann


Stalke Out of Space Cube


Invites to the double group exhibition


CO·INCIDENCE 

featuring Dove Bradshaw and Aske Sigurd Kraul


Saturday, April 27 & Sunday, April 28 from 12 PM to 4 PM. Location: Art in the Chapel (Kunst i Kapellet i Sct. Hans Have), Bistrup Allé 36, 4000 Roskilde.


The assembling point of this group exhibition is the stunning visual effects that emerge from chemical reactions between the material and immaterial. Through simple and insisting aesthetics we are confronted with our connectedness to the unknown, with influencers beyond our immediate control.


Transformation and context is examined as the artists activate ’living’ art works and leave their changes to a process of coincidence. What happens when the artists hand over control to laws of nature as visible and invisible elements interact while creating unique traces of changeability?


A main art work from 1996 by the American artist Dove Bradshaw from the negative ions series demonstrates the ingenuity of natural forces as water, drop by drop, reacts with mountain salt in a mythical quest to reach the lowest point on ground.


Three works of art by Aske Sigurd Kraul, a young artist on the Danish art scene, activates the microcosm that operates in a given time and space hereby revealing compounds that are sensitive, also to our presence as observers.


The Danish gallery owner and artist, Sam Jedig, contributes with his cube project. The presentation of each of the other artists’ art works is accompanied by a cubic formation. Both art works and the exhibition space are dimensioned when object and space are folded in and out from the cubic perspectives.


A freeing space for the observer’s fantasy and interpretation is created when the conceptual objects are complemented by a multi-dimensional spatial perspective.


And


Sunday April 28 from 3 PM to 8 PM. Location: GallerI Stalke, Englerupvej 62, 4060 Kirke Sonnerup.


A group exhibition with the Danish artists Morten Tillitz, Aske Sigurd Kraul, Sam Jedig and sound performer Henrik Pahlke Møller creates a sensory experience in GallerI Stalke.


In addition, art works by 24 artists from Denmark and abroad will be featured:


Albert Mertz, William Anastasi, Torben Ebbesen, Nils Erik Gjerdevik, Jeppe Kruse, Nikolaj Recke, Dove Bradshaw, Cordy Ryman, Olafur Eliasson, Einer Thorsteinn, Gudmunddur Ingolfsson, Thomas Bang, Janet Passehl, Thorbjørn Lausten, Kristian Hornsleth, Anne Bennike, Tiina Elina Nurminen, Helgi Thorgils Fridjónsson, Søren Dahlgaard, Gunnar Örn, Lone Mertz, Jenny Watson, William Anthony og Thorbjørn Bechmann. 


By Mia Hartman